Witamy w sklepie CAD Centrum

Regulamin sklepu
I. Warunki ogólne
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem cadcentrum.pl 
umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep cadcentrum.pl jest prowadzony przez firmę:

EUPOL Paweł Owczarzak
63-000 Środa Wielkopolska
Palinkiewicza 3  

Nip. 786-149-31-89
Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
prowadzonej przez Ministra właściwego dospraw gospodarki.
REGON:634288243


 tel (kom.): (78) 43 72 000
 tel: (61) 642 94 66
 fax: (61) 642 94 65
 infolinia: 801 007 179
e-mail: sklep@dtpsoftware.pl
 
3. Prawo do wystawiania towarów w sklepie cadcentrum.pl posiada firma EUPOL Paweł Owczarzak oraz inne podmioty stowarzyszone, w szczególności EUPOL EUROPE LTD. z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Company Number. 8423688).  

4. Adres do korespondencji, w tym adres do zwrotu towarów w przypadku reklamacji: 

EUPOL Paweł Owczarzak
63-000 Środa Wielkopolska, Palinkiewicza 3 
tel (kom.): (78) 43 72 000
tel: (61) 642 94 66
fax: (61) 642 94 65
infolinia: 801 007 179
e-mail: sklep@dtpsoftware.pl
 
II. Procedura składania i realizacji zamówień
 
5. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę EUPOL w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.

7. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

9. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia są realizowane w miarę dostępności towaru na magazynie, czas oczekiwania na realizację zlecenia regulują odpowiednie przepisy. W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na dostawę firma EUPOL Paweł Owczarzak może podjąć decyzję o przyznaniu upominku w ramach rekompensaty za okres oczekiwania.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma EUPOL Paweł Owczarzak zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub anulowania zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

11. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, brak telefonu, nieprawdziwe dane zamawiającego) nie będą rozpatrywane.

12. Firma EUPOL Paweł Owczarzak zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

13. Uprzejmie informujemy, że w przypadku pojawienia się na naszej stronie błędnie podanej ceny,nie zależnie od przyczyny (problem informatyczny, techniczny lub ludzki), złożone zamówienie zostanie anulowane, nawet w przypadku wcześniejszego potwierdzenia. Wszelkie wpłaty związane z takim zamówieniem zostaną zwrócone na podane przez wpłacajacego konto.
14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym dtpsoftware.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

15. Firma EUPOL wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

16. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, indywidualny odbiór zakupionego towaru, możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu.

17. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne
niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - umowy zawartej na aukcji publicznej;

18. Zamówienia w sklepie internetowym dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu.